МЕТА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІЛЬДІЇ

Гільдія, як громадська організація, виконує місію професійної та творчої спілки, а також правозахисної організації українських кінорежисерів — членів Гільдії.

Згідно зі Статутом, мета Гільдії — захист прав і професійних інтересів українських режисерів, їхнє просування на національному та міжнародному рівнях.

Основними статутними завданнями завданнями Гільдії є:

  • представляти і захищати права та законні інтереси своїх членів у органах державної влади і самоврядування, громадських організаціях, у відносинах із продюсерами (виробниками) фільмів, іншими суб’єктами кінематографічної діяльності, сприяти захисту та охороні авторських прав членів Гільдії на їхні аудіовізуальні твори;
  • брати участь у підготовці й представленні галузевих стандартів, розробці нормативно-правових актів будь-якої юридичної сили, захисту прав і законних інтересів режисерів загалом і членів Гільдії зокрема в органах державної влади, самоврядування, громадських організаціях і творчих спілках будь-якого рівня;
  • сприяти створенню аудіовізуальних творів (зокрема, фільмів) українських  режисерів та їх  популяризації в Україні та світі;
  • сприяти членам Гільдії в юридичному захисті та правовому супроводі їхньої кінематографічної діяльності;
  • започатковувати професійні фестивалі, спеціальні відзнаки та премії задля відзначення вагомих досягнень українських режисерів;
  • організовувати та проводити освітні та інші професійні заходи (майстер-класи, лабораторії, творчі зустрічі, конференції, тощо) для підвищення професійної кваліфікації членів Гільдії, створення умов для співпраці та обміну досвідом;
  • залучати та акумулювати кошти, зокрема, благодійні внески, пожертви фізичних та юридичних осіб України, інших держав, для виконання статутних завдань;
  • здійснювати іншу діяльність, що відповідає статутним завданням Гільдії і не суперечить чинному законодавству України.